top of page
Image by David Travis

Vergoeding


Wat zijn de kosten en worden die vergoed?
 

 • Onze praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeskunde (VBAG).

 • Vrijwel alle zorgverzekeraars dekken onze behandelingen en consulten.

 • Voor meer info verwijzen we naar de website van VBAG. Lijst met zorgverzekeraars (klik hier)

 • Indien u een aanvullend pakket heeft in de alternatieve zorg kunt u in aanmerking komen voor een  vergoeding. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.


*** Bij ons wordt uw eigen risico van € 385,–  niet aangesproken ***

** Behandelingen zijn vrijgesteld van BTW **

 

Wijze van betaling
 

 • De behandeling kan na afloop contant betaald worden. U krijgt de factuur ter indiening bij uw zorgverzekeraar direct mee.

 • U dient bij verhindering uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, anders zullen wij het consult in rekening brengen.

 

Beroepsgeheim
 

 • Als gelicentieerd Naturopaat ben ik gebonden aan een ethische code die verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen.


Tarieven per 1 januari 2024

 • Eerste consult, 90 minuten:                                                                                                                        € 92,50

 • Vervolgconsult, 90 minuten                                                                                                                        € 92,50

 

 • Vervolgconsult, 60 minuten:                                                                                                                       € 65,00

 • Body Detox, 60 minuten:                                                                                                                            € 65,00

Kwaliteit
 

 

 

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van de beroepsvereniging zijn op mij als therapeut van toepassing. U als cliënt kunt  zich met klachten bij de beroepsvereniging melden via mail naar secretariaat@vbag.nl

Daarnaast ben ik als therapeut geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www. tcz.nu 

2021-logo-VBAG-RBCZ.png
bottom of page