top of page
nsplsh_566c31755769756f707345~mv2_d_3805_2537_s_4_2.png

Vergoeding
Corpus Mentis

Tarieven per 1 januari 2024

▶︎  Eerste consult, 90 minuten:          € 92,50

▶︎  Vervolgconsult, 90 minuten:         € 92,50

▶︎  Vervolgconsult, 60 minuten:         € 65,00

▶︎  Body Detox, 60 minuten:              € 65,00

*** Bij ons wordt uw eigen risico van € 385,–  niet aangesproken ***​

** Behandelingen zijn vrijgesteld van BTW **

Wijze van betaling

  • De behandeling kan na afloop contant betaald worden. U krijgt de factuur ter indiening bij uw zorgverzekeraar direct mee.​

  • U dient bij verhindering uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, anders zullen wij het consult in rekening brengen.

Beroepsgeheim

  • Als gelicentieerd Naturopaat ben ik gebonden aan een ethische code die verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen.

​Kwaliteit

Voeding
  • Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van de beroepsvereniging zijn op mij als therapeut van toepassing. U als cliënt kunt  zich met klachten bij de beroepsvereniging melden via mail naar secretariaat@vbag.nl

  • Daarnaast ben ik als therapeut geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

  • Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu 

Wat zijn de kosten en worden die vergoed?

  • Onze praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeskunde (VBAG).

​​

  • Vrijwel alle zorgverzekeraars dekken onze behandelingen en consulten.

  • Voor meer info verwijzen we naar de website van VBAG. Lijst met zorgverzekeraars (klik hier)

  • Indien u een aanvullend pakket heeft in de alternatieve zorg kunt u in aanmerking komen voor een  vergoeding. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.​

bottom of page